امروز: دوشنبه، 26 آذر 1397
خبرخوان

تعرفه تبلیغات

وب سایت شهر ترک آماده درج بنر تبلیغاتی شما با هزینه پائین می باشد.
  • آگهی ها یا بصورت بنر ( فقط در فرمتهای png , jpg و gif پذیرفته میشود ) یا بصورت آگهی متنی خواهد بود.
  • تبلیغات بنری نباید به صورت چشمک زن آزار دهنده باشد
1. تعرفه جایگاه های A1- A2 در سایز  60*490 ماهانه 7 هزار تومان نمایش در کلیه صفحات
2. تعرفه جایگاه A3 در سایز 200*175 ماهانه 6 هزارتومان  نمایش در کلیه صفحات
3. تعرفه جایگاه A4 به صورت آگهی متنی ماهانه 2 هزارتومان نمایش در کلیه صفحات

جهت پرداخت هزینه تبلیغات از این قسمت اقدام کنید.