امروز: دوشنبه، 26 آذر 1397
خبرخوان

تلفن های ضروری شهر ترک

راهنمای تلفن شهر ترک

 نام اداره
 نام مسئول
 تلفن
 بخشداری کندوان
 زرین (بخشدار)
04152372130
 شهرداری ترک
میرجلالی (شهردار)
04152372888
آموزش و پرورش کندوان
سینافر04152372324
بانک ملی
نعمتی
04152372475
 بانک کشاورزی
افتخاری
04152372052
 ادره برق کندوان
حسینی
 04152372138
 اداره گاز ترک
غریبی
 04152372771
اداره آب و فاضلاب
ابراهیمی
04152372505
اداره مخابرات
عباسی
04152372001
اداره پست
فرجی
04152372234
کمیته امداد
نعمتی
04152372399
جهاد کشاورزی
رحیمی
04152372200
سپاه پاسداران
طالبی
04152372142
پاسگاه انتظامی
موسوی
04152372066
پست بانک
جلیلی
04152372848
تعاونی روستائی
محمدی
04152372011
اورژانس
-
115
بهداری
شهبازی
04152372042
آتش نشانی
-
125
مسجد سنگی
میر احمدی
04152372082
دانشگاه آزاد اسلامی
موسائی آوینی
041523872100