اين بنا در مجاورت ميدان و مسجد سنگی ترك، واقع در 23 كيلومتری شمال ميانه، واقع گرديده و از آثار دوره قاجاريه (احتمالا قرن سوم هجری) به شما رمی آيد. بنای حمام مشتمل بر سر بينه، گرم خانه، خزينه و فضاهای مرتبط به آن هاست كه با پوشش های طاق و گنبدی مسقف شده اند. تنها تصویر به جا مانده از حمام

حمام تاریخی تخریب شده شهر ترک
این حمام تخریب و از بین رفته است.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :