امروز: یکشنبه، 2 اردیبهشت 1397
خبرخوان

تصاویر مسجد سنگی

مسجد سنگی ترک یکی از زیباترین مساجد تاریخی آذربایجان شرقی